Vyhraj Piaggio Medley na 6 dní s plnou nádrží a obsahem kufru k tomu

0
Piaggio Medley

Společně se značkami Piaggio a pivovar Zubr vám přinášíme soutěž o bezplatnou zápůjčku modelové novinky pro rok 2020 s označením Piaggio Medley S. Pojďte si s námi zasoutěžit, pravidla jsou jednoduchá, stejně jako soutěžní otázka. Ta zní následovně:

*Ve videu je ilustrativně použita plechovka 0,5L Zubr Classic. Soutěž je však o nealkoholická piva Zubr Free. Pamatujte, že alkohol ani za řídítka nepatří 🙂 

Kolik se nám podaří naskládat plechovek nealkoholického piva Zubr (0,5 litrů) do největšího úložného prostoru v segmentu 125 ccm skútrů na trhu?

Je to tak, nejen že je Piaggio Medley nejsilnější městský 125 ccm skútr na trhu (hranice přesně 11kW), ale pyšní se i objemově největším úložným prostorem ve své třídě. Proto tedy i soutěžní otázka, kolik se toho do Medlyho vlastně vejde?

Pravidla soutěže jsou jednoduchá

Stačí dát “like” soutěžnímu příspěvku na Facebooku Skútrmagazínu, sdílet příspěvek se svými známými a do komentářů napsat svůj tip, kolik plechovek nakonec Medley pohodlně (bez použití síly k zavření sedla) “polkne” do svých útrob. Další užitečná věc je, aby soutěžící vlastnil řidičák skupiny “B”, aby si svou výhru náležitě užil…

Soutěž bude probíhat do příštího pátku, tj. do 28.8.2020, kdy ve 20:00 na Facebookové stránce Skútrmagazínu zveřejníme video s tetrisem v podobě skládání plechovek do úložného prostoru, tedy i správnou odpověď. Následně vybereme některou ze správných odpovědí, spojíme se s výhercem a doladíme termín a další náležitosti pro převzetí skútru. 

Samotné převzetí proběhne v Praze, konkrétně na pobočce Piaggio na Vrbovce. Výherce si pak může Medleyho užívat kdekoliv po České republice s tím, že vycestování mimo území ČR NENÍ POVOLENO.

______________________________________________________________

SOUTĚŽ O SKÚTRU PIAGGIO MEDLEY NA 6 DNÍ S OBSAHEM ÚLOŽNÉHO PROSTORU (NEALKO PIVO ZUBR)

  1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost Smile Up s.r.o. 

  1. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na internetu v období od 21. 8. do 28. 8. 2020 včetně.

III. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen “Soutěžící”). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Organizátora a jejich rodinní příslušníci. 

  1. Mechanika soutěže

a)

Podmínkou účasti v soutěži je vlastní platný Facebookový profil a platný řidičský průkaz skupiny B.

b)

Pro účast v soutěži je potřeba uvést správnou odpověď na otázku uvedenou na www.skutrmagazin.cz a ve videu, zároveň sdílet a lajkovat příspěvek. Platnou odpovědí se rozumí komentář u příspěvku věnovanému této soutěži.

  1. c)

Výherce bude vybrán náhodným výběrem.

Vyhodnocení provádí 2 členná komise jmenovaná organizátorem. Ze soutěže budou komisí vyřazeny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti. 

d)

Každý soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát. V případě důvodného podezření z podvodného jednání, například za pomocí falešných profilů, bude dotyčný na konci soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.

  1. Výhra

a)

Týdenní zápůjčka skútru Piaggio spolu s obsahem úložného prostoru, tedy nealko pivem značky Zubr.    

b)

Výherce bude kontaktován neprodleně po vylosování a to skrze soukromý profilový účet v pátek 28. 8. 2020.

c)

Výherce je povinen zaslat své kontaktní údaje pro předání výhry, nejpozději do 30. 8. 2020.

d)

Každý Soutěžící má nárok nejvýše na jednu výhru. 

e)

Cena bude výherci předána na základě individuální domluvy. V případě neúspěšné komunikace propadá výhra ve prospěch Organizátora.

f)

Pokud bude výhra odeslána prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby, organizátor soutěže nenese odpovědnost za zásilku a její doručení. V případě jejich nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadají ve prospěch Organizátora. 

g)

Soutěžící se zavazuje umožnit Organizátorovi pořídit obrazový záznam předání výhry, například formou fotografie a jeho následné použití se jménem výherce pro reklamní a marketingové účely spojené s touto soutěží (například uveřejnění fotografie se jménem výherce na facebooku, internetové adrese www.skutrmagazin.cz, apod.)

  1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Česká republika:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti Smile Up s.r.o. jako správci, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán. 

VII. Ostatní pravidla a ujednání

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a ceny kdykoli v průběhu akce změnit, zrušit či jinak upravit.

Ceny není možné směnit za finanční plnění ani jiné alternativy a jsou právně nevymahatelné. 

Vyplněním a odesláním odpovědi ve formě uvedené v zadání probíhající soutěže souhlasí účastník s těmito pravidly a se zveřejněním svého jména, pořízeného obrazového a audio materiálu a odpovědi na internetu, či jiných sdělovacích prostředcích v případě výhry.

V Praze dne 20. 8. 2020

REAGOVAT

Vyplňte komentář
Prosíme, zadejte své jméno