Soutěž o knihu: Vespa. Dějiny legendy od počátku do současnosti

0
Vespa. Dějiny legendy od počátku do současnosti
Foto: slovart.cz

Spolu se společností Nakladatelství Slovart, jsme pro vás připravili soutěž o knihu: Vespa. Dějiny legendy od počátku do současnosti.  Vespa se po svém představení veřejnosti roku 1946 setkala s nedůvěrou, protože se nejednalo o motocykl, ale spíše o výsledek zkřížení letecké a automobilové technologie. Coby první ekonomický jednostopý dopravní prostředek v dějinách, ideální pro poválečnou přepravu, se nicméně záhy dočkala nebývalého úspěchu. Byla rovněž předmětem s unikátním designem, který se mnozí snažili napodobit a jehož osudem bylo stát se idolem. Vespa není prostě jen tak nějaký skútr – je to TEN skútr, známý a milovaný po celém světě.

Pro účast v soutěži stačí následující: 

 • Odpovědět na otázku: Kolik má soutěžní kniha stran? 

Jako nápovědu můžete využít tento odkaz. Své odpovědi pište jako komentáře pod náš příspěvek na Facebookové stránce Skútrmagazínu

To není vše… 

V současné chvíli bojuje Nakladatelství Slovart jako mnoho dalších o přežití. Budeme rádi, když jej podpoříte zakoupením libovolného produktu na eshopu. Vybírat můžete z knih v češtině, slovenštině, ale také z cizojazyčných knih, audioknih, knih pro náročné a mnoho dalšího. 

Pojďme si společně zasoutěžit a zároveň pomáhat. Soutěž probíhá v období od 28. 4. do 30. 4. 2020 včetně.

🔥Sledujte nás: Facebook, Youtube, Instagram, Twitter


Soutěžní pravidla 
Soutěž o knihu na www.skutrmagazin.cz a https://www.facebook.com/skutrmagazin.cz/?modal=admin_todo_tour 
I. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost Smile Up s.r.o.
II. Doba trvání soutěže
Soutěž probíhá na internetu v období od 28. 4. do 30. 4. 2020 včetně.
III. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „Soutěžící“). Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami v soutěži a zavazuje se je dodržovat.
Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Organizátora a jejich rodinní příslušníci.
IV. Mechanika soutěže
 • a) Podmínkou účasti v soutěži je vlastní platný Facebookový a Instagramový profil.
 • b) Pro účast v soutěži je potřeba odpovědět na otázku uvedenou na www.skutrmagazin.cz. Platnou odpovědí se rozumí komentář u příspěvku věnovanému této soutěži.
 • c) Výherce bude vybrán náhodným výběrem. Vyhodnocení provádí 2 členná komise jmenovaná organizátorem. Ze soutěže budou komisí vyřazeny odpovědi obsahující vulgární výrazy a odpovědi znevažující kohokoli z důvodu rasy, náboženství či víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.
 • d) Každý soutěžící má právo soutěžit pouze jedenkrát. V případě důvodného podezření z podvodného jednání, například za pomocí falešných profilů, bude dotyčný na konci soutěže vyřazen bez možnosti odvolání.
 V. Výhra 
 • a) 1x Kniha  
 • b) Výherce bude kontaktován skrze soukromý profilový účet v pátek 1. 5. 2020.
 • c) Výherce je povinen zaslat své kontaktní údaje pro předání výhry, nejpozději do 3. 5. 2020.
 • d) Každý Soutěžící má nárok nejvýše na jednu výhru.
 • e) Cena bude výherci poslána poštou na jeho / její adresu. V případě nepřevzetí, propadá výhra ve prospěch Organizátora.
 • f) Pokud bude výhra odeslána prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby, organizátor soutěže nenese odpovědnost za zásilku a její doručení. V případě jejich nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadají ve prospěch Organizátora.
 • g) Soutěžící se zavazuje umožnit Organizátorovi pořídit obrazový záznam předání výhry, například formou fotografie a jeho následné použití se jménem výherce pro reklamní a marketingové účely spojené s touto soutěží (například uveřejnění fotografie se jménem výherce na facebooku, internetové adrese www.skutrmagazin.cz, apod.)
 VI. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Česká republika:
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých společnosti Smile Up s.r.o. jako správci, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán. 
VII. Ostatní pravidla a ujednání
Organizátor si vyhrazuje právo soutěž a ceny kdykoli v průběhu akce změnit, zrušit či jinak upravit.
Ceny není možné směnit za finanční plnění ani jiné alternativy a jsou právně nevymahatelné. Podmínkou účasti v probíhající soutěži je doručovací adresa na území ČR. 
Vyplněním a odesláním odpovědi ve formě uvedené v zadání probíhající soutěže souhlasí účastník s těmito pravidly a se zveřejněním svého jména, pořízeného obrazového materiálu a odpovědi na internetu, či jiných sdělovacích prostředcích v případě výhry.
V Praze dne 27. 4. 2020

REAGOVAT

Vyplňte komentář
Prosíme, zadejte své jméno