Předjíždění v kolonách. Následky, pokuty i tolerance policie

0

Jednou z předních vlastností jízdy na skútru, kvůli které si mnozí z nás tento dopravní prostředek pořizují, je to, že odpadá otravné čekání v dopravních kolonách. Naším cílem je, se při co možná nejmenším kličkování, dostat na vysněnou pole position kolony. Když už se tam dostaneme, měli bychom ovšem toto místo zase pěkně svižně opustit – alespoň ze slušnosti. Pokud manévry v koloně provádíme bezpečně a neohrožujeme stojící vozidla, sami sebe a ani nikoho dalšího, máme z půlky vyhráno. Proč? 

Zákon totiž ve věci předjíždění motocyklů v kolonách nehovoří zcela jasně. Začneme tím, jak zákon vlastně definuje kolonu. V zákoně č. 361/2000 Sb. se píše:  „Kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé vozidlo jednotlivě, rozestup mezi jednotlivými vozidly při předjíždění nebo objíždění neumožňuje bezpečné zařazení.” Z toho vyplývá, že předjíždění kolony není zcela košer. Je tady jedno ale

Paragraf 57 výše zmíněného zákona ovšem říká: „Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.“ Tady mají cyklističtí kolegové výhodu, protože v některých případech mohou kolony předjíždět bez rizika postihu

Vezměme si příklad z transsexuality, tedy nesoulad mezi psychickým a anatomickým pohlavím jedince (muž se cítí být ženou apod.) připočítejme aktuální kontroverzi tohoto tématu a dostaneme dost dobře možný scénář budoucích dní: předjíždíte na skútru, ale máte pocit, že jedete na kole (cítíte se být cyklistou). Proč ne?

Dalším faktorem, který nám nehraje do karet je ust. §17 odst. 5, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. To říká, že řidič nesmí předjíždět, jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet. Jelikož se zde bavíme o koloně, tak z logiky věci ji není možné předjíždět díky absenci místa pro zařazení. Zároveň je důležité zmínit, že v koloně na víceproudé silnici ve městě, by nemělo jít o běžné přezjíděžní, ale o souběžnou jízdu. 

Na základě výše zmíněného je to pro motocyklisty takový kočkopes. Praxe a reálný provoz však ukazují, že vlastní výklad řidičů jednostopých vozidel předjíždění v kolonách řidiči automobilů minimálně respektují. Zde je dobré doplnit, že tomu tak je, pokud se jedná o bezpečné a rozumné předjíždění, samozřejmě. Zároveň je příjemné vidět přimhouřené oko policistů když je rozumně ve stojících kolonách pomalu předjedete. Právo vás pokutovat ovšem mají, na to pozor. Konkrétně by se mohlo jednat o přestupek “nebezpečná jízda”, kterou ohrožujete ostatní účastníky silničního provozu, a za tento přečin můžete vyfasovat pokutu ve výši až 2500 Kč

Suma sumárum, zda a jakým stylem budete kolony předjíždět, je jen na vás, ale dopředu myslete na to, že poškozená zrcátka nebo dveře automobilů jdou za vámi, nedejbože nějaká újma na zdraví. Zdraví je prostě na prvním místě, o tom není pochyb. Takže při předjíždění v kolonách využívejte selský rozum, myslete dopředu a předvídejte za ostatní řidiče. Mnohdy totiž není skútr slyšet ani vidět

REAGOVAT

Vyplňte komentář
Prosíme, zadejte své jméno