Honda v Indii zahájí službu sdílení akumulátorů pro elektrické tříkolové taxíky

0
Zdroj: Honda Motor Europe

Honda zahájí v Indii v první polovině roku 2022 službu sdílení akumulátorů pro elektrické tříkolové taxíky. 

Společnost Honda Motor Co., Ltd. oznámila plány na zahájení služby sdílení akumulátorů pro elektrické tříkolové taxíky (tzv. „rikšy“) v Indii v první polovině roku 2022 s využitím zcela nových přenosných a vyměnitelných akumulátorů Mobile Power Pack e: (dále jen „MPP e:“) společnosti Honda.

Zdroj: Honda Motor Europe

Stanice Mobile Power Pack Exchanger e: společnosti Honda (plánovaný sériově vyráběný model) a elektrická rikša

S pokračujícím hospodářským rozvojem v Indii roste poptávka po energii a v důsledku toho se zhoršuje znečišťování ovzduší. S cílem vyřešit tyto problémy je v celé zemi vyvíjena snaha rozšířit využívání obnovitelné energie a aktivně se zasazovat o elektrifikaci odvětví dopravy, které představuje přibližně 20 % národních emisí skleníkových plynů.

V Indii je více než 8 milionů automobilových rikš, jež lidé využívají jako jeden z hlavních prostředků každodenní dopravy. Ve městech jsou tyto rikši poháněny převážně CNG (stlačený zemní plyn) a představují klíčovou výzvu pro elektrifikaci.

Produkty elektrifikované mobility, které jsou v současnosti na trhu k dispozici, čelí třem problémům: krátký dojezd, dlouhá doba nabíjení a vysoká cena akumulátorů. S cílem přispět k indickému úsilí urychlit elektrifikaci a rozšířit využívání obnovitelné energie bude společnost Honda pracovat na odstranění těchto tří problémů využitím vyměnitelných akumulátorů a jejich sdílením. Za tímto účelem spustí společnost Honda v první polovině roku 2022 službu sdílení akumulátorů MPP e: pro elektrické rikši.

S ohledem na tuto novou obchodní příležitost zahájila společnost Honda v Indii v únoru 2021 předváděcí testování s 30 elektrickými rikšami, které najezdily celkem více než 200 000 km. Při testování společnost Honda odhalila problémy, které je třeba řešit, a ověřila životaschopnost tohoto projektu.

Služba sdílení akumulátorů společnosti Honda umožní řidičům rikš zastavit u nejbližší stanice pro výměnu akumulátorů, které se ve městech v současnosti zřizují, a vyměnit akumulátor MPP e: s nízkou zbývající kapacitou za plně nabitý akumulátor. Využití této služby výrazně sníží obavy řidičů z vybití akumulátorů a také riziko ztráty obchodních příležitostí (tedy zákazníků) při čekání na dobití akumulátorů rikš.

V rámci zahájení této služby založí společnost Honda místní pobočku v Indii, která bude podnikat v oblasti služeb sdílení akumulátorů. Tato pobočka zřídí řadu stanic Mobile Power Pack Exchanger e: společnosti Honda  pro výměnu akumulátorů a bude zajišťovat službu sdílení akumulátorů ve městech. Společnost Honda bude spolupracovat s výrobci elektrických rikš a službu zahájí nejprve ve vybraných městech a poté ji postupně rozšíří do dalších oblastí.

Komentář doplňuje Minoru Kato, ředitel pro tvůrčí činnosti životního stylu společnosti Honda Motor Co., Ltd.

Akumulátor Mobile Power Pack (MPP) společnosti Honda má obrovský potenciál elektrifikovat všechny druhy vozidel včetně malých produktů mobility a rozšířit využití obnovitelné energie. Tím, že bude společnost Honda v Indii nabízet služby sdílení akumulátorů, přispěje k urychlení elektrifikace rikš a častějšímu využívání obnovitelné energie. Kromě toho bude společnost Honda i nadále sloužit lidem po celém světě a přinášet jim radost z naplňování jejich životního potenciálu dalším rozšiřováním využití akumulátorů MPP v dalších oblastech.

O akumulátoru Mobile Power Pack e: společnosti Honda

Mobile Power Pack e: (MPP e:) společnosti Honda je přenosný a vyměnitelný lithium-iontový akumulátor schopný uchovat velké množství elektřiny, více než 1,3 kWh, tedy více než předchozí verze MPP. Akumulátor MPP e: se také vyznačuje designem tělesa a rukojeti odrážejícím důkladnou snahu o uživatelskou přívětivost a vynikající možnosti manipulace. Společnost Honda totiž zohlednila zpětnou vazbu od uživatelů, kterou získala při předváděcím testování.

 • Univerzálnost: Kromě produktů mobility lze akumulátor MPP e: použít jako zdroj energie v široké škále kompatibilních zařízení.
 • Dlouhá životnost: Odvádění tepla při nepřetržitém vybíjení zabraňuje poškození vlivem vysokých teplot. Dále je zajištěna dostatečná odolnost proti vodě, vibracím a nárazům v očekávaném běžném provozním prostředí.
 • Využití dat: Vestavěná řídicí jednotka zjišťuje podmínky akumulátoru MPP e: a zaznamenává veškeré dění. Tato data se při nabíjení akumulátoru MPP e: shromažďují prostřednictvím konektoru a poté se využívají v rámci sdílení akumulátoru a mají další sekundární použití.
Honda Motor Europe
Zdroj: Honda Motor Europe         

Zdroj: Honda Motor Europe 

REAGOVAT

Vyplňte komentář
Prosíme, zadejte své jméno