Honda představuje plán pro využití přenosných a vyměnitelných akumulátorů 

0
Zdroj: motorcycles.news

Společnost Honda Motor Co., Ltd. dnes uspořádala tiskovou konferenci o dalším využití akumulátoru Mobile Power Pack (MPP) společnosti Honda, přenosných a vyměnitelných akumulátorech společnosti Honda a iniciativách pro širší využití obnovitelné energie. To vše s cílem uhlíkové neutrality.

  • Dosažení přiměřené rovnováhy mezi nabídkou elektrické energie a poptávkou po ní zajištěním „vyrovnávací funkce“ díky akumulátorům MPP a dalším zařízením.
  • Zlepšení využitelnosti obnovitelné energie prostřednictvím řešení klíčového problému obnovitelné energie, její závislosti na přírodních podmínkách, a to snížením zatížení elektrické sítě v důsledku nabíjení (díky využití „vyrovnávací funkce“).
  • Zvážení možnosti dodávky elektřiny uložené v akumulátorech MPP do elektrické sítě v případě nedostatku elektřiny.

Společnost Honda usiluje o dosažení uhlíkové neutrality u všech produktů a podnikových činností do roku 2050. Jako jednu z iniciativ, kterými bude usilovat o dosažení tohoto cíle, vyvinula společnost Honda koncept „Honda eMaaS“, jehož prostřednictvím bude přispívat ke „svobodě mobility“ a „širšímu využití obnovitelné energie“ propojením elektrifikovaných produktů mobility a energetických služeb. Na základě tohoto konceptu společnost Honda zvýší využití obnovitelné energie rozšířením řady elektrifikovaných produktů prostřednictvím elektrifikace svých motocyklů a automobilů, prostřednictvím častějšího využití akumulátorů MPP a také tím, že umožní provoz inteligentních elektrických zařízení propojených s infrastrukturou.

Honda Motor Europe
Zdroj: Honda Motor Europe

Koncept Honda eMaaS

Jednou z výzev při používání obnovitelných zdrojů k výrobě energie je to, že množství vyrobené elektřiny nelze přizpůsobit skutečné poptávce, protože množství vyrobené elektřiny kolísá v závislosti na přírodních podmínkách, jako je počasí, podnebí a denní doba. Pokud je množství vyrobené energie ve srovnání se spotřebou energie příliš malé, mohou nastat výpadky proudu. Pokud je naopak množství vyrobené energie příliš velké, může to způsobit odstavení zdrojů napájení s cílem zabránit nadměrnému zatížení sítě, což může vést k nevyužití přebytečné elektřiny.

S cílem vyřešit tyto problémy a zvýšit využívání obnovitelné energie je třeba zavést „vyrovnávací funkci“, která pomůže dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi nabídkou elektřiny a poptávkou po ní. „Vyrovnávací funkcí“ se rozumí schopnost upravit množství dodané elektřiny dočasným uložením přebytečné elektřiny pomocí akumulátorů MPP nebo jiných zařízení.

Díky širokému využívání akumulátorů MPP bude snazší využívat obnovitelnou energii, která závisí na přírodních podmínkách. Když například během dne solární elektrárny vyrobí nadměrné množství elektřiny, akumulátory MPP zajistí vyrovnávací funkci tím, že tuto přebytečnou elektřinu uloží. Poté, v pozdních odpoledních hodinách, kdy nabídku elektřiny převýší poptávka, lze elektřinu uloženou během dne v akumulátorech MPP použít při přechodu na špičkové zatížení (nebo „snížení špičky“, kterým se špičkové zatížení vyrovná) s cílem omezit zátěž v elektrické síti v důsledku nabíjení.

Kromě toho společnost Honda dále zvažuje možnost dodávat elektřinu uloženou v akumulátorech MPP do elektrické sítě v případě jejího nedostatku připojením stanic Mobile Power Pack Exchanger e: společnosti Honda k elektrické síti. Mobile Power Pack Exchanger e: společnosti Honda je stanice pro výměnu akumulátorů, která se v současné době vyvíjí a která dokáže nabíjet několik akumulátorů MPP současně.

Honda Motor Europe
Zdroj: Honda Motor Europe

Budoucí rozvoj aplikací akumulátorů MPP

  • Zohlednění druhotného použití akumulátoru MPP, který se již nehodí pro použití v produktech mobility kvůli degradaci.
  • Rozvoj použití akumulátorů MPP mimo odvětví a zároveň směřování ke standardizaci.

Společnost Honda pracuje na dosažení uhlíkové neutrality a snaží se dále rozšířit možnost využití akumulátorů MPP v široké škále produktů. Honda zároveň vypracovává plány sekundárního využití (změna účelu) akumulátorů MPP, které se již nehodí pro použití v produktech mobility kvůli snížené kapacitě baterie v důsledku degradace, včetně využití jako akumulátoru pro domácnost a jako zdroje energie pro jiné produkty.

Kromě toho řada společností v současné době zvažuje vývoj produktů, které budou využívat akumulátory MPP jako zdroj energie. S cílem urychlit takový vývoj a rozšířit používání akumulátorů MPP společnost Honda pracuje na vytvoření průmyslových norem pro přenosné a vyměnitelné akumulátory.

Honda Motor Europe
Zdroj: Honda Motor Europe 

Souvislosti vývoje akumulátorů MPP

Společnost Honda, která zákazníkům po celém světě nabízí širokou škálu motocyklů, automobilů a energetických produktů, považuje za svou důležitou odpovědnost rozšířit využívání čisté energie v mobilitě a každodenním životě lidí. Jedním z konceptů vycházejících z přijetí této výzvy bylo „sdílené používání přenosných a vyměnitelných akumulátorů“.

Honda vyvinula akumulátor MPP s cílem umožnit lidem pohodlně, kdykoli a kdekoli využívat elektřinu z obnovitelných zdrojů pro jejich mobilitu a v každodenním životě tím, že malou část této elektřiny uloží do přenosného a vyměnitelného akumulátoru. Kromě toho akumulátor MPP umožňuje lidem ukládat elektřinu a hospodařit s ní, spojit se s ostatními a ve vzájemném souladu vyhovět poptávce po elektřině v rámci malé jednotky, jako jsou produkty mobility a domy.

S cílem realizovat takto přizpůsobivou (flexibilní) společnost představila společnost Honda v roce 2017 akumulátor MPP. Akumulátor MPP se začal používat u modelu elektrického motocyklu Honda, který byl uveden do prodeje v roce 2018. Nový elektrický tříkolový skútr pro podnikatelské účely GYRO CANOPY e:, který byl dnes uveden do prodeje, využívá Mobile Power Pack e: (MPP e:) společnosti Honda, zcela nový akumulátor MPP se zvýšenou kapacitou.

Dosavadní iniciativy zaměřené na širší využití akumulátorů MPP

Od února 2019 společnost Honda provádí na Filipínách předváděcí testování využití přebytečné elektřiny pomocí akumulátorů MPP a elektrických motocyklů za účelem realizace „místní výroby a místní spotřeby“ elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Kromě toho od července 2019 provádí v Indonésii předváděcí testování sdílení akumulátorů MPP do elektrických motocyklů za účelem urychlení elektrifikace produktů mobility a rozšíření využití obnovitelné energie.

A dále od února 2021 provádí v Indii předváděcí testování sdílení akumulátorů pro elektrické tříkolové taxíky.

Na základě výsledků tohoto předváděcího testování společnost Honda zahájí v Indii službu sdílení akumulátorů MPP e:, a to v první polovině roku 2022.

Základní vlastnosti akumulátorů MPP e:

MPP e: je lithium-iontový akumulátor schopný uchovat velké množství elektřiny, více než 1,3 kW, kterou lze využít jako zdroj energie pro širokou škálu elektrických zařízení včetně malých produktů mobility.

  • Vysoká univerzálnost: Kromě produktů mobility lze akumulátor MPP e: použít jako zdroj energie v široké škále kompatibilních zařízení.
  • Dlouhá životnost: Odvádění tepla při nepřetržitém vybíjení zabraňuje poškození vlivem vysokých teplot. Dále je zajištěna dostatečná odolnost proti vodě, vibracím a nárazům v očekávaném běžném provozním prostředí.
  • Využití dat: Vestavěná řídicí jednotka zjišťuje podmínky akumulátoru MPP e: a zaznamenává veškeré dění. Tato data se při nabíjení akumulátoru MPP e: shromažďují prostřednictvím konektoru a poté se využívají v rámci sdílení akumulátoru a mají další sekundární použití.
Honda Motor Europe
Zdroj: Honda Motor Europe

Akumulátor MPP e: bude zpočátku k dispozici pouze v rámci prodeje na leasing firemním zákazníkům, kteří vlastní motocykly Honda e: pro podnikatelské účely, avšak v budoucnu společnost Honda plánuje dodávat akumulátory MPP e: společnostem, které akumulátor MPP e: využijí ve svých vlastních produktech.

Zdroj: Honda Motor Europe

REAGOVAT

Vyplňte komentář
Prosíme, zadejte své jméno